Garh Jaisana Desert Camp

CAMP ADDRESS

Garh Jaisana Desert camp, Khasra No 165 , Near Police Chowki Parking , Jaisalmer – Sam – Dhanana Road, Sam, Rajasthan 345001

+91 8890838313

+91 7023005917

info@garhjaisana.com

City Addrress

Garh Jaisana Desert camp Office,
Hajji Complex Dibba Para Fort Road Jaisalmer Rajasthan 345001

CONTACT FORM

LOCATE ON MAP